Historia Konkursu

W lutym 1995 roku, z inicjatywy Międzynarodowych Targów Pomorza i Kujaw oraz Ilustrowanego Kuriera Polskiego przy okazji targów rolniczych rozstrzygnięto regionalny konkurs na najlepszego rolnika nadając mu tytuł "ROLNIK - FARMER ROKU". Następna edycja objęła swoim zasięgiem cały kraj i została oparta o zgłaszanie rolników do Konkursu przez gminy i Oddziały Terenowe Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z tego też powodu pojawiły się dwie kategorie konkursowe: rolnicy indywidualni (gospodarstwa rodzinne) oraz rolnicy dzierżawiący grunty od AWRSP. Od tej edycji Konkurs został objęty patronatem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz Prezesa AWRSP (obecnie Agencji Nieruchomości Rolnych), po czym listę Patronów konkursu wzbogacił JM Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego) im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

Zmiany na wsi postępowały szybko, działania AWRSP (obecnie KOWR) przynosiły coraz wyraźniejsze efekty, toteż trzy kolejne edycje rozstrzygano w kategoriach: gospodarstwa o powierzchni do 100 ha i powyżej 100 ha. Członkowie Kapituły Konkursu szybko dostrzegli, że z racji profilu produkcji oraz specyfiki gospodarstw zgłaszanych do konkursu niezbędne będzie kolejne dokładniejsze ustalenie kategorii konkursowych. W ten sposób w edycji piątej nagrodzono laureatów w trzech kategoriach (została utworzona kategoria gospodarstw małych - do 20 ha), w szóstej edycji w czterech kategoriach (dodano kategorię: ogrodnictwo i szkółkarstwo), a od siódmej edycji Konkurs rozstrzygany jest w pięciu kategoriach (dodano kategorię: gospodarstwa i firmy, w której nagradzane są udane przykłady połączenia działalności typowo rolniczej ze znaczącą działalnością pozarolniczą). W X edycji kategorię gospodarstwa i firmy przekształcono w kategorię przedsiębiorstwa rolnicze. W XII edycji, ze względu na dużą liczbę zgłoszonych przedsiębiorstw, podzielono je na specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wzrastająca ilość gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu, których właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby w specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie produktów regionalnych spowodowała wyodrębnienie od XIII edycji kategorii gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu. Następnie wyodrębniono kategorie: gospodarstwa agroturystyczne oraz działy specjalne produkcji rolnej. W XXI edycji po raz pierwszy przyznano laury w kategorii grupy producenckie.


Od lat Konkurs opiera się przede wszystkim o zgłoszenia rolników nadsyłane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Oddziały Terenowe AWRSP/ANR/KOWR, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze oraz Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz członków Stowarzyszenia ROLNIK-FARMER ROKU, którzy dokonują wstępnej selekcji kandydatur. W roku 2001 na corocznym spotkaniu finalistów Konkursu u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiązano Stowarzyszenie "Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU". Stowarzyszenie obecnie posiada wszelkie prawa do Konkursu i jest jego głównym organizatorem.


Konkurs trwa dzięki zaangażowaniu i życzliwości licznego już bardzo grona ludzi, spośród których można wymienić:

 

Trzy osoby najdłużej i najwszechstronniej zaangażowane w organizację Konkursu to: Teresa Kucharska (dwadzieścia pięć edycji, obecnie Przewodnicząca Kapituły Konkursu), Ryszard Zamorski (siedem edycji, przez kilka lat Dyrektor Konkursu) oraz Adam Oler (siedemnaście edycji, piętnaście lat Dyrektor Konkursu).

 

Laureaci Konkursu:

I edycja:
Ignacy Januszewski (woj. kujawsko-pomorskie)
 

II edycja:
Zbigniew Piernik (woj. kujawsko-pomorskie)
Zenon Kasiński (woj. pomorskie)


III edycja:
Leszek Turkot (woj. wielkopolskie)
Witold Kulesza (woj. podlaskie)


IV edycja:
Witold Gutkowski (woj. mazowieckie)
Krystian Matejka (woj. opolskie)


V edycja:
Józef Kamiński (woj. mazowieckie)
Rajnard Matejka (woj. opolskie)


VI edycja:
Andrzej Frąckiewicz (woj. kujawsko-pomorskie)
Fryderyk Ditterla (woj. dolnośląskie)
Henryk Lipski (woj. pomorskie)
Maciej Mularski (woj. lubuskie)


VII edycja:
Roman Topij (woj. kujawsko-pomorskie)
Piotr Szewczyk (woj. podkarpackie)
Ryszard Chaberski (woj. wielkopolskie)
Kazimierz Kulas (woj. dolnośląskie)
Sylwester Gajewski (woj. łódzkie)


VIII edycja:
Ryszard Motyka (woj. śląskie)
Zdzisław Kraszewski (woj. podlaskie)
Józef Kowalczyk (woj. warmińsko-mazurskie)
Marianna i Józef Kędziora (woj. pomorskie)
Franciszek Mądry (woj. pomorskie)


IX edycja:
Wojciech Mieszkowski (woj. mazowieckie)
Lucjan Kuźniar (woj. podkarpackie)
Klaudiusz Matejka (woj. opolskie)
Jerzy Wilczewski (woj. podlaskie)
Zenon Sobiecki (woj. pomorskie)


X edycja:
Maria i Sławomir Świdrowscy (woj. mazowieckie)
Antoni Nocoń (woj. opolskie)
Stefan Jankowiak (woj. wielkopolskie)
Iwona i Tadeusz Łątka (woj. kujawsko-pomorskie)
Stanisław Wyrębski (woj. kujawsko-pomorskie)


XI edycja:
Alina i Stanisław Pietrzak (woj. lubelskie)
Danuta Osuch (woj. wielkopolskie)
Paweł i Stanisław Policht (woj. warmińsko-mazurskie)
Zbigniew Lebiedziński (woj. kujawsko-pomorskie)
Czesław Kryszkiewicz - Hodowla Zwierząt Zarodowych "Osowa Sień" (woj. lubuskie)


XII edycja:
Stanisław Krupiński (woj. podlaskie)
Adam Bogdan (woj. podkarpackie)
Cecylia i Zbigniew Klimowicz (woj. śląskie)
Karol Marciniak (woj. wielkopolskie)
Dyrekcja Kombinatu Rolnego Kietrz (woj. opolskie)
Małgorzata i Jacek Niedźwiedź (woj. kujawsko-pomorskie)


XIII edycja:
Paweł Klose (woj. opolskie)
Maria i Adam Guzel (woj. podlaskie)
Jerzy Smolewski (woj. łódzkie)
Ryszard Mytych (woj. podkarpackie)
Danuta i Mieczysław Ostapowicz (woj. mazowieckie)
Emilia Nowak (woj. małopolskie)


XIV edycja:
Anna i Jacek Walczak (woj. łódzkie)
Renata Kozdęba (woj. podkarpackie)
Renata i Bogdan Zakrzewscy (woj. podlaskie)
Dorota i Sławomir Gołubowicz (woj. warmińsko-mazurskie)
Felicjan Pikulik - Stadnina Koni "Dobrzyniewo" (woj. wielkopolskie)
Marcin Bąk i Zenon Bąk (woj. mazowieckie)


XV edycja:
Barbara i Marek Gręźlikowscy (woj. kujawsko-pomorskie)
Maria i Maciej Makarscy (woj. podlaskie)
Jolanta i Adam Kochańscy (woj. podlaskie)
Marek Płachta (woj. świętokrzyskie)
Mirosław Jan Angielczyk (woj. podlaskie)
Marian Ilnicki (woj. zachodniopomorskie)


XVI edycja:
Anna i Zbigniew Serafin (woj. podkarpackie)
Beata i Zdzisław Budka (woj. mazowieckie)
Rajmund Gąsiorek (woj. wielkopolskie)
Tamara i Edward Przyłuccy (woj. warmińsko-mazurskie)
Joanna i Dariusz Piotrowscy (woj. łódzkie)
Konrad Pohl (woj. opolskie)


XVII edycja:
Danuta i Stanisław Chmielewscy (woj. podlaskie)
Maria i Ryszard Klimczyk (woj. śląskie)
Barbara i Andrzej Gaik (woj. łódzkie)
Kazimierz Furczoń (woj. małopolskie)
Krystyna i Zbigniew Ziejewscy (woj. warmińsko-mazurskie)
Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk - Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej "GARZYN" Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)
 
 
XVIII edycja:
Małgorzata i Ireneusz Markiewicz (woj. łódzkie)

Bożena i Jan Pilipiukowie (woj. lubelskie)
Michał Matuszczyk (woj. świętokrzyskie)
Maciej Karczewski (woj. dolnośląskie)
Aniela i Henryk Sondej (woj. lubuskie)
Andrzej i Romuald Wiśniewscy (woj. kujawsko-pomorskie)
 
 
XIX edycja:
Agnieszka Winkler (woj. podlaskie
Mariola i Adam Paczóscy (woj. mazowieckie)
Anna i Stanisław Lesień (woj. wielkopolskie)
Monika i Andrzej Staszyńscy (woj. małopolskie)
Andrzej Mandecki - Stadnina Koni „Nowe Jankowice” (woj. kujawsko-pomorskie)
Mieczysław Zaremba - Rolniczy Kombinat Spółdzielczy „Bądecz” (woj. wielkopolskie)
 
 
XX edycja:
Agnieszka i Mirosław Ignaszak (woj. zachodniopomorskie)
Iwona i Andrzej Olejniczak (woj. łódzkie)
Ewa i Ryszard Kruzińscy (woj. kujawsko-pomorskie)
Katarzyna i Michał Grzeszczak (woj. wielkopolskie)
Danuta i Stanisław Kuduk (woj. dolnośląskie)
Urszula i Jarosław Pyta (woj. łódzkie)
Mariusz Konieczny i Robert Mieleńczuk (woj. zachodniopomorskie)
Krystyna i Władysław Butor (woj. śląskie)
Wiesław Legutko - Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne (woj. wielkopolskie)
Henryk Kokoszczyński - Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Polanowice Sp. z o.o. (woj. kujawsko-pomorskie)
 
 
XXI edycja:
Teresa i Mariusz Smolarek (woj. wielkopolskie)
Dorota i Karol Kania (woj. warmińsko-mazurskie)
Patrycja i Wojciech Pruszkowscy (woj. podlaskie)
Agnieszka Idzik-Napiórkowska (woj. świętokrzyskie)
Barbara i Andrzej Fronczyk (woj. mazowieckie)
Grażyna i Wiesław Podczaszyńscy (woj. dolnośląskie)
Agnieszka i Robert Pucer (woj. warmińsko-mazurskie)
Jerzy Białobok - Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. (woj. świętokrzyskie)
Tadeusz, Czesław i Władysław Haase (woj. pomorskie)
Paweł Pączka - Galster Sp. z o.o. (woj. kujawsko-pomorskie)
 
 
XXII edycja:
Małgorzata i Jacek Bródka (woj. zachodniopomorskie)
Maria i Szczepan Będzikowscy (woj. mazowieckie)
Jean Martin Popiel i Michał Popiel (woj. świętokrzyskie)
Teresa, Grzegorz, Dominik i Patryk Wójciccy (woj. świętokrzyskie)
Władysława Gil i Wiktor Urbańczyk (woj. dolnośląskie)
Jan i Teresa Drabina (woj. wielkopolskie)
Alicja i Krzysztof Spychalscy (woj. kujawsko-pomorskie)
Alina i Wojciech Klimkiewicz (woj. kujawsko-pomorskie)
Paweł Blicharski - Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. (woj. dolnośląskie)
Ryszard Szczukowski, Grzegorz Sowa, Sławomir Smoliński - ZIARN-POL Sp. z o.o. (woj. pomorskie)
 
 
XXIII edycja:
Danuta i Ryszard Błaszkiewicz (woj. kujawsko-pomorskie)
Iwona i Krzysztof Cieślak (woj. dolnośląskie)
Barbara i Ryszard, Damian i Piotr Kacprzak (woj. mazowieckie)
Kamila i Stefan Ziętarscy (woj. kujawsko-pomorskie)
Żaneta i Łukasz Robak (woj. lubuskie)
Damian i Paweł Chrzan (woj. podkarpackie)
Wawrzyniec Zieliński (woj. lubuskie)
Grzegorz Arian -Ośrodek Hodowli Zarodowej GŁOGÓWEK Sp. z o.o. (woj. opolskie)
Grupa Producentów Rolnych AGROPLON-OSIĘCIN Sp. z o.o. (woj. zachodniopomorskie)
REFAL Sp. z o.o. (woj. świętokrzyskie)
 
 
XXIV edycja:
Beata i Piotr Kondraccy (woj. lubelskie)
Hanna i Krzysztof Kowalscy (woj. mazowieckie)
Anna i Józef Wojewódzcy (woj. mazowieckie)
Dorota Wyrobek (woj. dolnośląskie)
Anna i Tadeusz Zatylny (woj. wielkopolskie)
Elżbieta i Dariusz Florek, Elżbieta i Krzysztof Florek (woj. świętokrzyskie)
Angelika i Rafał Krzyżanowscy (woj. mazowieckie)
Maciej Czajkowski, P-HPR-Ł Sokołowo Sp. z o.o. (woj. kujawsko-pomorskie)
Norbert Styrc, COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach (woj. śląskie)
Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „AGRO-KŁOS” (woj. kujawsko-pomorskie)
 
 
XXV edycja:
Teresa i Jan, Paulina i Piotr, Magdalena i Adam Kubiak (woj. łódzkie)
Małgorzata i Krzysztof Wojtach (woj. podlaskie)
Marzena i Krzysztof Rajtar (woj. zachodniopomorskie)
Sylwia i Jan Cichon (woj. opolskie)
Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy (woj. łódzkie)
Magdalena Węgiel i Agnieszka Sendor (woj. małopolskie)
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie)